iLiving er en platform udviklet til visuel, intuitiv og enkel kommunikation mellem boligforeninger og deres lejere.

  • Enkel og effektiv kommunikation mellem lejere og boligforening
  • Hverdagsrelevant information og overblik på en spændende, letforståelig og sjov måde baseret på data opsamlet i de enkelte boliger i boligforeningen.
  • Markante energibesparelser for både lejer og boligforening via personaliseret visuel dialog
  • Optimeret indeklima i den enkelte bolig
  • En fremtidssikret totalløsning med løbende udvikling af tillægsmoduler som dørtelefon, social opslagstavle, vaskereservation samt styring af IOT enheder

iLiving er en platform udviklet til visuel, intuitiv og enkel kommunikation mellem boligforeninger og deres lejere.

Det er næppe nogen større nyhed eller en udpræget hemmelighed, vi alle skal blive endnu bedre og mere fokuserede på energibesparelser fremadrettet.

Men – det er en stor nyhed, at energibesparelser nu kan blive visualiseret og kommunikeret i real time på en helt ny og banebrydende måde med iLiving, modsat med de traditionelle statistikker, diagrammer, lagkager og søjler. iLivings nye brugerflade sammensmelter dermed en bred vifte af funktionaliteter på en og samme platform.

Datagrundlaget vil ydermere tydeliggøre og forberede dokumentationsprocesserne når boligforeninger skal tage større administrative renovations eller driftsbeslutninger.

Den visuelle platform er designet med henblik på at være bindeled for kommunikation og dataudveksling mellem boligforeningens parter, der via iLiving (i form af en ”touchskærm” monteret i alle boligforeningens lejemål) uafbrudt kan være i kontakt og udveksle forskellige informationer.

Platformens interaktive brugerflade vil løbende tilpasses den enkelte lejer og boligforeningen via iLivings egne algoritmer, således at hver lejer i boligforeningen finder netop det unikke og relevante informationsniveau de finder interessant og har brug for.

Desuden vil iLiving løbende videreudvikles i takt med både samfundets og brugernes behov. Derfor vil der i fremtiden støt komme nye tillægsmoduler til iLiving.

Et af iLivings vigtige og unikke features, er virtuel visualisering af vand-, varme- og elforbrug samt ikke mindst indeklima, fortalt i et interaktivt kommunikationssprog, hvis formål er at assistere, forenkle og tilvejebringe hverdagsrelevante informationer til alle boligforeningens parter, med henblik på effektivisering og forbedring af boligforeningens daglige drift og funktion.

Herved, vil lejernes forbrugs- og adfærdsmønstre kunne anvendes til aktivt at kunne udvikle forskellige og unikke historier på skærmen i hver enkelt bolig, der kan bindes sammen i en større fortælling for boligforeningen.

Via et visuelt og unikt univers skaber iLiving dermed grundlag for at gøre energibesparelser og forbedring af indeklimaet sjovere for hele familien.

Udover en reducering af energiforbruget, vil iLiving utvivlsomt også medføre endnu større forståelse for de mere generelle energibesparende adfærdsmønstre i hver husstand. Investeringen i iLiving vil derfor være en værdiskabende investering for både lejer og boligforening.